Odpowiednie zmiany w tym zakresie opracowuje działająca przy Ministrze Sprawiedliwości Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego pod przewodnictwem prof. Andrzeja Zolla. W ramach konsultacji projekt zostanie przekazany również prokuratorowi generalnemu. Prokurator generalny i minister sprawiedliwości stwierdzili, że wymiar sprawiedliwości potrzebuje reform o charakterze ewolucyjnym, które będą  uwzględniać zasadę stabilności stanowionego prawa.
Jak informuje Wydział Informacji i Kontaktu z Mediami Prokuratury Generalnej, zarówno prokurator generalny, jak i minister sprawiedliwości są przekonani, że istotną gwarancją niezawisłości sędziów i niezależności prokuratorów jest możliwa do osiągnięcia stabilność rozwiązań dotyczących uposażeń  obu tych grup zawodowych.