Okazją do wręczenia odznaczeń była odbywająca się w Warszawie Ogólnopolska Konferencja „Rodzina a prawo i sąd rodzinny”.
- Sejm jest odpowiednim miejscem na konferencję o tematyce związanej z sądownictwem rodzinnym. To dobry przykład na współpracę władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej w istotnych dla państwa sprawach. Temat konferencji jest bardzo ważny. Dziękuję sędziom za pracę i trud, a także za służbę Polsce – powiedział  minister Cezary Grabarczyk. Dodał, że rząd pracuje obecnie nad zmianami związanymi z szeroko pojętym prawem rodzinnym.
Podczas uroczystości sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Irena Wóycicka przeczytała list od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, w którym podkreślono, że obowiązkiem państwa jest efektywna polityka prorodzinna i stanowienie prawa, które ma ją ułatwiać i wspierać.
Podczas uroczystości uhonorowano również sędziów, którzy odznaczyli się pracą na rzecz pojednania stron postępowań przed sądem rodzinnym, uwzględniając przy tym liczbę rozpatrywanych przez nich spraw zakończonych zawarciem ugody sądowej. Wyróżniono także osoby, które swoim postępowaniem przysłużyły się dobru wymiaru sprawiedliwości oraz kształtowaniu zasad demokratycznego państwa prawa i kultury prawnej.

Konferencja „Rodzina a prawo i sąd rodzinny” trwa od 9 do 11 marca br.  W jej trakcie odbywają się wykłady i debaty związane m.in. z zadaniami sądu opiekuńczego oraz kwestiami dotyczącymi ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Udział w konferencji wzięli m.in. minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, przewodnicząca Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP Stanisława Prządka, prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski, rzecznik praw obywatelskich prof. dr hab. Irena Lipowicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Irena Wóycicka, prezes Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych „Pro Familia” Karolina Sosinska, a także dyrektor Wydawnictwa „Rodzina i Prawo” Janusz Stawiarski. Z ramienia Ministerstwa Sprawiedliwości udział wzięła również Anna Andrzejewska Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny.
Patronat Honorowy nad konferencją objął Marszałek Sejmu RP Radosław Sikorski.

Organizatorami konferencji są Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych „Pro Familia”, Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP, Instytut Badań DNA oraz redakcja kwartalnika „Rodzina i Prawo”.