- Ten proces pogłębiał się przez wiele ostatnich lat. Ale przypomnijmy, jak reagował przełożony, kiedy funkcjonariusz padł ofiarą napaści? Nie tylko nie ujmował się za nim, ale dodatkowo go karał. Dlatego nagminnie zdarzało się, że funkcjonariusze nie meldowali o takich przypadkach. Więzień, który podnosi rękę na funkcjonariusza, musi ponieść jak najbardziej bolesne i dotkliwe konsekwencje. Zgodne z prawem, bo mamy do tego narzędzia. Jesteśmy instytucją totalną i totalność daje nam prawną możliwość korzystania z siły, także fizycznej - mówił szef służby więziennej w wywiadzie opublikowanym w lutym tego roku na łamach "Forum Panitencjarnego" ( więcej >>>, wywiad nie jest już dostępny na stronie internetowej "Forum Penitencjarnego).
Na tę publikację zareagowali członkowie Komitetu Helsińskiego w Polsce oraz Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. -  Uważamy, że żadna władza w Polsce nie może przypisywać sobie cech instytucji totalnej. Używanie tego typu określeń przez szefa więziennictwa, szczególnie w publikacjach adresowanych do swoich podwładnych, musi kojarzyć się z władzą totalitarną. Tymczasem każda władza, w tym także służba więzienna, jest ograniczona przez prawo oraz konstytucyjne prawa i wolności jednostki. Jest to fundament demokratycznego państwa prawnego - napisali autorzy listu.
W liście skierowanym do nich 9 czerwca br. przez ministra sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego mogli przeczytać m.in. że "Służba Więzienna podjęła wszelkie możliwe, leżące w zakresie jej kompetencji możliwości działania dostosowujące wykonywanie kary pozbawienia wolności oraz tymczasowego aresztowania do zaleceń Europejskiego Komitetu Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu lub Karaniu. Natomiast sam płk. Dubiel, mimo iż użył w wywiadzie słowa "totalitarna", podejmował działania mające na celu zapobieżenie jakimkolwiek przejawom totalitaryzmu w Służbie Więziennej, przy pełnym poszanowaniu praw osób pozbawionych wolności - napisał minister. Dodał jednak, że "zwracając uwagę na zjawisko rosnącej liczby napaści na funkcjonariuszy na służbie płk Dubiel chciał wskazać, iż funkcjonariusze Służby Więziennej, którzy są bezpośrednio odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa społecznego i stabilnej sytuacji w jednostkach penitencjarnych powinni mieć świadomość, iż dysponują odpowiednimi środkami gwarantowanymi prawem, w celu obrony przed przemocą kierowaną wobec nich przez osadzonych".

Pismo KH w sprawie wywiadu udzielonego przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej

Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości na pismo w sprawie wywiadu udzielonego przez płk. Kajetana Dubiela