Konstytucyjność przepisu pozwalającego na ubój według obyczajów religijnych (zgodny z obrządkiem muzułmańskim dla pozyskania mięsa halal lub zgodny z judaizmem dla pozyskania mięsa koszernego) zakwestionował prokurator generalny, który uważa, że przepis rozporządzenia jest niezgodny z art. 91 ust. 1 konstytucji, bo zmienia zapisy ustawy o ochronie zwierząt. A przywołany przepis ustawy zasadniczej stanowi m.in., że rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w konstytucji na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania.
W stanowisku przesłanym do TK minister rolnictwa powołuje się za to na przepisy unijnej dyrektywy 93/119/WE z 22 grudnia 1993 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas uboju lub zabijania (Dz. Urz. WE L 340 z 1993 r.). „Zgodnie z art. 5 ust. 2 dyrektywy ogłuszanie zwierząt lub natychmiastowe zabicie nie mają zastosowania w przypadku zwierząt poddawanych szczególnym metodom uboju, przewidzianym przez niektóre obyczaje religijne” – czytamy w stanowisku MR.