Nadzwyczajne posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej poświęcone będzie m.in. uczczeniu pamięci tragicznie zmarłych w katastrofie pod Smoleńskiem adwokatów.
W trakcie spotkania Minister Krzysztof Kwiatkowski, na ręce rodziny mecenas Joanny Agackiej – Indeckiej, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej przekaże przyznany Jej pośmiertnie Srebrny Medal Pamiątkowy Ministra Sprawiedliwości, będący najwyższym resortowym odznaczeniem. W katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem zginął także mecenas Stanisław Mikke, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, redaktor naczelny „Palestry”. Na ręce Jego najbliższych Minister wręczy Brązowy Medal Pamiątkowy Ministra Sprawiedliwości.
Posiedzenie poprzedzi w intencji zmarłych pod Smoleńskiem adwokatów, która odbędzie się o godz. 10 w Kościele Podwyższenia Świętego Krzyża w Łodzi  przy ul. Sienkiewicza 38.