W skład jego zostali powołani: sędzia Agnieszka Rękas - specjalista ds. mediacji, sędzia Ewa Korszeń - specjalista ds. prawa rodzinnego, sędzia Paweł Jaros - były Rzecznik Praw Dziecka, Jerzy Ferenz - ekspert w Departamencie Prawa Karnego - sekretarz Zespołu, Grzegorz Płatek - ekspert w Departamencie Strategii i Deregulacji.

Do zadań Zespołu należy zapewnienie wsparcia i obsługi merytorycznej Pełnomocnika do spraw Konstytucyjnych Praw Rodziny oraz współdziałanie z Pełnomocnikiem w wykonywaniu jego zadań. Wcześniej na stanowisko Pełnomocnika Ministra Sprawiedliwości do spraw Konstytucyjnych Praw Rodziny została powołana Pani Anna Andrzejewska.
Jak przypomina MS, Pełnomocnik jest odpowiedzialny za koordynację działań Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie konstytucyjnych praw rodziny. Do głównych zadań Pełnomocnika należy promocja i upowszechnianie problematyki ochrony praw rodziny, stworzenie platformy współpracy pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości a organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ochroną praw rodziny, analiza tworzonych oraz istniejących regulacji pod kątem ich wpływu na rodzinę, a także koordynacja działań podjętych w Ministerstwie w zakresie regulacji wpływających na rodzinę.