Jak informuje Naczelna Rada Adwokacka, w jej imieniu w spotkaniu, które odbyło się 26 stycznia br. udział wzięli adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA i Ziemisław Gintowt, członek NRA. Ze strony resortu, poza ministrem Zbigniewem Ziobro w rozmowie uczestniczył podsekretarz stanu Marcin Warchoł, Iwona Kujawa, dyrektor departamentu zawodów prawniczych i dostępu do pomocy prawnej oraz Wojciech Ulitko, zastępca dyrektora departamentu legislacyjnego.
Jak poinformowano po spotkaniu, w jego trakcie rozmawiano też między innymi o funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości i o potrzebie zmian legislacyjnych, w szczególności w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, w kodeksie postępowania karnego oraz w kodeksie postępowania cywilnego.
Przedmiotem rozmowy był również postulat złagodzenia kar porządkowych, jakie sądy mogą nakładać na adwokatów za niewłaściwe zachowanie podczas rozprawy. Minister Zbigniew Ziobro zadeklarował gotowość znacznego złagodzenia obowiązujących obecnie regulacji w stosunku do pełnomocników procesowych, których zadaniem ustawowym jest obrona interesów stron.
Podczas spotkania min. Ziobro zadeklarował wnikliwą analizę przedstawionych postulatów, a także zapewnił o chęci współpracy z NRA.
 

Dowiedz się więcej z książki
Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł