W odpowiedzi na liczne głosy sprzeciwu ze strony słuchaczy Programu III Polskiego Radia S.A., co do działań personalnych i programowych podejmowanych przez Zarząd Polskiego Radia S.A. oraz nowego Dyrektora Programu III, Jacka Sobalę, Ministerstwo podzielając wątpliwości i zaniepokojenie słuchaczy postanowiło wyjaśnić w oficjalnym komunikacie kilka kwestii.
Można w nim przewczyatc, że
Minister Skarbu Państwa w spółkach, które są w jego nadzorze, sprawuje kontrolę przez swoich przedstawicieli w Radzie Nadzorczej. W przypadku Polskiego Radia, zgodnie z ustawą, w dziewięcioosobowej Radzie zasiada tylko jeden jego przedstawiciel. Pozostałych ośmiu członków Rady to osoby wybrane przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. - Dlatego, pomimo, iż to Minister Skarbu Państwa zgodnie z prawem nadzoruje spółki Skarbu Państwa, w przypadku Polskiego Radia faktyczny nadzór nad tą spółką sprawuje KRRiT - czytamy w dokumencie.
Jest w nim także informacja, że w
związku z zastrzeżeniami pracowników radia, co do sposobu odwołania ze stanowiska dyrektor Magdaleny Jethon w styczniu podsekretarz stanu MSP Adam Leszkiewicz skierował do Zarządu Polskiego Radia list, w którym poprosił o uzasadnienie podjętej decyzji, a także podanie „informacji dotyczącej poprawności formy powiadomienia Pani Magdaleny Jethon o tym odwołaniu”. Zarząd tłumaczył swoje działania koniecznymi zwolnieniami w Polski Radiu. Jego zdaniem pozostawienie na stanowisku Pani Jethon „ze względu na silny związek z pracownikami i współpracownikami Programu 3” mogło blokować ten proces.
W lutym 2010 r. minister Aleksander Grad na antenie „Trójki” publicznie zadeklarował, iż reprezentant Skarbu Państwa w Radzie Nadzorczej Spółki będzie prosił o dalsze wyjaśnienia na najbliższym posiedzeniu Rady, które miało się odbyć 25 lutego. Jednak mimo prób podjętych przez reprezentanta resortu, nie udało się poddać pod głosowanie wniosku, w którym zwracał się on do Zarządu o rozważenie możliwości przywrócenia Pani Magdaleny Jethon na stanowisko Dyrektora. Wniosek nie uzyskał poparcia pozostałych członków Rady.
-
Minister Skarbu Państwa wyraża swoje zaniepokojenie działaniami podejmowanymi przez Dyrekcję Programu III Polskiego Radia. Jednak należy pamiętać, że Minister nie ma wpływu na kształtowanie polityki personalnej Spółki oraz że to do zadań KRRiT, zgodnie z przepisami ustawy o radiofonii i telewizji, należy kształtowanie kierunków rozwoju mediów publicznych - stwierdza oświadczednie resortu.