Premier przydzielając obowiązki ministrom musi się poruszać w ramach działów. Określa je ustawa o działach administracji rządowej z 1997 r. która wyodrębnia ich 28.
Czytaj: Sejm uchwalił zmiany w ustawie o działach administracji>>>

Nie ma wśród nich energetyki. Funkcjonowanie krajowych systemów energetycznych, bezpieczeństwa energetycznego kraju, ale też wykorzystania energii atomowej należą do działu gospodarka.
Konieczność uchwalenia ustawy powołującej resort energetyki potwierdzili podczas poniedziałkowej konferencji prasowej Beata Szydło i prezes PiS Jarosław Kaczynski.
Do czasu formalnego utworzenia ministerstwa energetyki osoba wyznaczona do kierowania nim może być ministrem bez teki i organizować ten resort.

Czytaj: Beata Szydło przedstawiła skład nowego rządu>>>