Trybunał w Strasburgu ma ogłosić we wtorek wyrok w sprawie skargi z 2002 roku Urszuli i Czesława Grzelaków z Wielkopolski. Podnosili oni w niej, że ich syn, który zgodnie z ich życzeniem zrezygnował z lekcji religii w szkole podstawowej, nie miał możliwości uczęszczania na alternatywne zajęcia (np. z etyki). Skarżyli się również na to, że świadectwo syna zawierało jedynie przekreślenie w polu przy przedmiocie z religii/etyki.Trybunał badał, czy brak lekcji etyki w szkole narusza europejskie prawo.
Minister
 Hall podkreśliła poczas poniedziałkowej konferencji, że jeśli prawo ucznia do chodzenia na lekcje etyki lub religii nie jest respektowane, sprawa powinna zostać zgłoszona do odpowiedniego kuratorium oświaty, które ma obowiązek zbadać ją w ramach nadzoru nad szkołą.