- Naszym osiągnięciem jest m.in. utworzenie 16 Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, które prowadzone są przez istniejące od wielu lat organizacje pozarządowe, którym w tym miejscu za tę działalność serdecznie dziękuję - powiedział minister Krzysztof Kwiatkowski.
Jak przypomniał minister, od kilku lat resort sprawiedliwości podejmuje działania zmierzające do stworzenia ogólnokrajowego systemu pomocy ofiarom przestępstwem oraz opracowania i propagowania najlepszych praktyk w dziedzinie ochrony osób pokrzywdzonych przestępstwem. Ośrodki przede wszystkim udzielają bezpłatnej informacji prawnej i pomocy psychologicznej osobom pokrzywdzonym przestępstwem, prowadzą bazy instytucji świadczących pomoc dla określonych kategorii ofiar przestępstw i udzielają wszechstronnej informacji na temat możliwości uzyskania pomocy specjalistycznej. Tworzą  one sieć pomocy ofiarom przestępstw na terenie województwa we współpracy z organami samorządowymi oraz angażują wolontariuszy do działań na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem w charakterze ich opiekunów.
 - Pierwsze doświadczenia Ośrodków wskazały na duże zapotrzebowanie na bezpłatne informacje prawne. Dlatego też z wielką radością i satysfakcją przyjąłem gotowość do włączenia się w pomoc pokrzywdzonym, zgłoszoną przez Naczelną Radę Adwokacka i Krajową Izbę Radców Prawnych - mówił minister Krzysztof Kwiatkowski.
Gotowość ta przybrała formę trójstronnych porozumień pomiędzy odpowiednio środowiskiem adwokackim, radcowskim a Koordynatorami Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem i Ministerstwem Sprawiedliwości. Współpraca ta polega na udzielaniu bezpłatnych informacji prawnych pokrzywdzonym zgłaszającym się do Ośrodków przez adwokatów, radców prawnych i ich aplikantów.
Krzysztof Kwiatkowski wyrażając słowa uznania, złożył podziękowania i wręczył dyplomy uznania dla  Naczelnej Rady Adwokackiej i Krajowej Izby Radców Prawnych. Minister odznaczył też medalem „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości” najbardziej aktywnych, wyróżniających się prawników współpracujących z Ośrodkami.

Medale otrzymali:
1. Tomasz Tarnawski, adwokat z Krakowa współpracujący z Ośrodkiem Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Krakowie – Krafos Krakowskie Forum Organizacji Społecznych,
2. Elżbieta Zaniemojska-Krześniowska, adwokat ze Szczecina współpracująca z Ośrodkiem Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Szczecinie – Stowarzyszenie SOS dla Rodziny,
3. Magdalena Fertak, adwokat z Warszawy współpracująca z Ośrodkiem Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Warszawie oraz pełniąca funkcję koordynatora pomocy w Naczelnej Radzie Adwokackiej
4. Katarzyna Jurewicz-Kupeć, radca prawny z Wrocławia współpracująca z Ośrodkiem Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Wrocławiu – Stowarzyszenie Pomocy „Akson”,
5. Maciej Blimel, adwokat z Łodzi współpracujący z Ośrodkiem Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Łodzi - Stowarzyszenie Bezrobotnych i Osób Działających na Rzecz Bezrobotnych "Wszyscy razem - In Corpore",
6. Danuta Kubica, radca prawny z Bielsko-Białej  
7. Ewa Stompor-Nowicka, radca prawny z Pabianic - pełniąca funkcję koordynatora w Krajowej Izbie Radców Prawnych,
8. Łukasz Róg, radca prawny z Warszawy.