W wygłoszonym w Jadwisinie pod Warszawą wystąpieniu minister sprawiedliwości przypomniał, że Adwokatura to także aplikanci adwokaccy, których jest już ponad 5 tysięcy i którzy powinni mieć swój udział w pracach samorządu adwokackiego. Dlatego istotne jest - zdaniem ministra - by środowisko adwokackie zaczęło baczniej wsłuchiwać się w ich głos, gdyż to oni poprzez swoje działania w przyszłości będą kształtować obraz polskiej adwokatury.
- Celem rządu, którego jestem członkiem, jest polepszenie dostępu obywateli do pomocy prawnej – mówił minister Krzysztof Kwiatkowski – Obecni aplikanci już wkrótce staną się pełnoprawnymi adwokatami i będą stanowi o obliczu polskiej adwokatury. Z tego względu za niezbędne uważam harmonijne i stopniowe włączanie aplikantów w działalność szeroko rozumianego samorządu adwokackiego – dodał minister. - Mam nadzieję, że uzyskam w tej kwestii poparcie Naczelnej Rady Adwokackiej - powiedział Krzysztof Kwiatkowski.
Minister spodkreślił, iż punktu widzenia resortu istotne jest przyjęcie przez Naczelną Radę Adwokacką uchwały o uczestnictwie aplikantów w posiedzeniach NRA oraz rad okręgowych z prawem do zabierania głosu. Dodał jednak, iż kluczowym wydaje się przyjęcie bardziej stabilnych gwarancji w tym zakresie, poprzez dokonanie odpowiednich zmian legislacyjnych. - Ministerstwo Sprawiedliwości wspólnie z przedstawicielami samorządu adwokackiego chętnie przygotuje projekt zmiany ustawy o adwokaturze w tym zakresie – powiedział minister Krzysztof Kwiatkowski – Do pracy możemy przystąpić choćby dziś – dodał.