Na konferencji prasowej 19 marca minister Gowin powiedział, że warto byłoby rozważyć złożenie skargi konstytucyjnej, aby Trybunał Konstytucyjny orzekł, czy powszechna dzisiaj wykładnia, polegająca na uznaniu, że przynależność do samorządów prawniczych i lekarskich jest warunkiem prawa do wykonywania zawodu, jest zgodna z konstytucją - powiedział minister sprawiedliwości.

Minister Gowin powiedział, że kilka lat temu ówczesny Rzecznik Praw Obywatelskich dr Janusz Kochanowski złożył do TK skargę, w której kwestionował konstytucyjność szeregu przepisów dotyczących funkcjonowania zawodów prawniczych. Trybunał nie zdążył rozpatrzyć tego wniosku, bo po śmierci Kochanowskiego jego następczyni prof. Irena Lipowicz wycofała część skargi. "Natomiast politycy PiS-u przedstawili projekt, który - jak rozumiem - sami skierują pod adresem Trybunału Konstytucyjnego. Projekt, który - jak mogłem się zorientować - właściwie powiela wątpliwości Janusza Kochanowskiego i jak sądzę Trybunał Konstytucyjny do tych wątpliwości się odniesie" - tłumaczył Gowin.

Dodał, że wobec projektu takiego wniosku do TK postulat PiS, by zmieniać konstytucję, wydaje się przedwczesny. "Skoro z jednej strony politycy PiS-u chcą zwrócić się do Trybunału ze skargą na konkretne zapisy polskiego prawa, to z drugiej strony chyba nie powinni zbyt pochopnie postulować usunięcia art. 17 (konstytucji)" - ocenił Gowin.