Michał Badowski specjalizuje się w prawie spółek handlowych, zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, w szczególności zakładaniem i likwidacją spółek, podwyższeniami kapitału zakładowego czy umorzeniami udziałów / akcji, a także doradztwem w zakresie negocjowania umów dotyczących nabywania i zbywania udziałów/akcji i umów handlowych. Ponadto ma bogate doświadczenie w prowadzeniu procesów restrukturyzacyjnych, w tym w drodze łączenia, podziału i przekształceń spółek. W ramach swojej praktyki doradzał w zakresie przygotowania złożonych wewnętrznych regulacji w zakresie ładu korporacyjnego oraz audytu stosowanych rozwiązań. Doradza także Zarządom spółek w kwestii podziału kompetencji, odpowiedzialności i prawa holdingowego. Ma duże doświadczenie w prowadzeniu zgromadzeń wspólników lub akcjonariuszy spółek kapitałowych.
Kolejną specjalizacją mec. Badowskiego są fuzje i przejęcia. Prowadził kompleksowe doradztwo na rzecz inwestorów krajowych i zagranicznych, w tym notowanych na giełdzie, przy projektach akwizycji spółek.

Michał Badowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radcą prawnym i członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Przed podjęciem współpracy z kancelarią SSW, jako partner, był odpowiedzialny za praktykę prawa spółek i ładu korporacyjnego  w kancelarii Wierciński, Kwieciński, Baehr.