- Cieszę się, że nasz koalicjant zaczyna mieć podobne podejście do relacji między państwem a sektorem bankowym. Mamy dziś świetną okazją, aby wykazać to w praktyce, z korzyścią dla wielu polskich rodzin – dodał wicepremier Pawlak.
Senatorowie PSL chcą 15 czerwca wprowadzić pod obrady Senatu rozwiązania dotyczące spreadów, czyli różnicy pomiędzy ceną zakupu i sprzedaży waluty, zmieniając ustawę Prawo bankowe. Obecnie wysokość spreadów nie jest określona w umowach i może być obecnie dowolnie kształtowana przez bank. Różnice pomiędzy bankami w ustalanym spreadzie wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu groszy.
Propozycja PSL daje kredytobiorcy wybór spośród dwóch opcji:
- pierwsza zakłada zlikwidowanie niekorzystnego spreadu poprzez możliwość spłacania rat w walucie obcej, bez dodatkowych opłat i kosztów, np. aneksów po wprowadzeniu przepisów w życie;
- druga polega na ograniczeniu wysokość spreadu poprzez wprowadzenie rozliczeń po kursie średnim NBP lub kursie średnim danego banku. Proponowane zmiany obejmą nowe kredyty, ale też umowy kredytowe już zawarte, w części niespłaconej do dnia wejścia w życie ustawy.
- W polskim systemie prawnym muszą funkcjonować rozwiązania chroniące polskie rodziny przed dodatkowymi kosztami kredytów arbitralnie narzucanymi przez banki" – podkreślił wicepremier Pawlak.
Zdaniem autorów projektu, rozwiązanie to wyeliminuje faktyczną nierówność stron w umowach kredytowych, gdzie kredytodawca może jednostronnie określać wysokość kursu do obliczenia raty. Dlatego PSL kierując się konstytucyjnymi zasadami sprawiedliwości społecznej, społecznej gospodarki rynkowej, ochroną rodziny, realizacją polityki sprzyjającej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych obywateli oraz ochroną konsumentów przed niewłaściwymi praktykami, przygotowało zmiany w prawie bankowym.
Ministerstwo Gospodarki uważa, że proponowane rozwiązania zgodne są także z duchem działań podjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego, która wydała zalecenia, mające na celu obniżenie liczby udzielanych kredytów walutowych. - Wpisują się również w działania Komisji Europejskiej, która przygotowała projekt dyrektywy zwiększającej ochronę osób zaciągających kredyty hipoteczne. Wysokie standardy informacji o prawach i obowiązkach biorących kredyt muszą być nie tylko prawną obligacją, ale i dobrym obyczajem handlowym – dodał lider PSL.