- Przygotowaliśmy kolejne ułatwienia w prawie gospodarczym, które stworzą przyjazne otoczenie dla biznesu i przyniosą wymierne oszczędności dla przedsiębiorców. Pracujemy również nad rozwiązaniami, które będą wsparciem m.in. dla przemysłu motoryzacyjnego w czasach kryzysu - powiedział wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński podczas środowej konferencji prasowej w Ministerstwie Gospodarki.
Wicepremier poinformował, że kierownictwo MG zaakceptowało projekt nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, który zwiększy stabilność otoczenia prawnego przedsiębiorców. – Chcemy zaproponować zasadę „dwóch terminów” wejścia w życie przepisów dot. prowadzenia działalności gospodarczej – powiedział. – Koncepcja była już dyskutowana z Rządowym Centrum Legislacyjnym oraz Kancelarią Prezesa Rady Ministrów – dodał.
Wiceminister gospodarki Mariusz Haładyj wyjaśnił, że zgodnie z projektem MG zmiany w przepisach związanych z prowadzeniem biznesu mogłyby wchodzić w życie tylko dwa razy w roku np. 1 stycznia i 1 czerwca. – Pozwoli to przedsiębiorcom skuteczniej i bardziej racjonalnie planować działalność. Zwiększy także stabilność systemu prawnego oraz świadomość prawną – zaznaczył.
Dzięki wprowadzeniu zasady „dwóch terminów”, przedsiębiorcy będą mogli zaoszczędzić około 3 godzin roboczych miesięcznie, co w skali roku przyniesie im łącznie ponad 1,3 mld złotych oszczędności.
Wicepremier Janusz Piechociński przypomniał również, ze w MG trwają prace nad założeniami ustawy o ułatwianiu warunków wykonywania działalności gospodarczej (tzw. czwarta ustawa deregulacyjna), które w styczniu 2013 r. powinny trafić pod obrady Komitetu Rady Ministrów. - Istotną częścią tego pakietu jest dążenie do zwiększenia przeładunków w polskich portach morskich. Będzie to możliwe m.in. dzięki skróceniu czasu kontroli granicznej nawet do 24 godzin – powiedział.
Wiceminister Haładyj zaznaczył, że w ramach tego projektu Ministerstwo Gospodarki przedstawiło ponad 50 propozycji. - Samo ograniczenie obowiązków informacyjnych powinno uwolnić ok. 8 mln roboczogodzin, co przyniesie ok. 300 mln zł oszczędności dla przedsiębiorców. Proponujemy np. ograniczyć obowiązki statystyczne nakładane na mikrofirmy w pierwszym roku ich działalności czy zwiększyć próg przychodów uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego – dodał wiceminister Haładyj.
Wicepremier Piechociński nawiązał przy okazji do sytuacji w przemyśle i na rynku motoryzacyjnym oraz rozmów z przedstawicielami branży w tym zakresie. – Otrzymaliśmy wiele uwag i propozycji ze strony sektora, nad którymi intensywnie pracujemy wspólnie z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej. Dotyczą one przed wszystkim uelastycznienia czasu pracy – powiedział. W jego opinii pozwolą one nie tylko ochronić miejsca pracy, ale tez przygotować fabryki na ewentualne nowe zlecenia w przyszłości.
Obok tematyki motoryzacyjnej na unijnym rynku toczy się także dyskusja o zasadności wprowadzenia jednolitego patentu. Wicepremier Janusz Piechociński zwrócił uwagę, że resort gospodarki przeanalizował złożoność tego problemu. – Pomiędzy tym co jest charakterystyczne dla nowoczesnych i innowacyjnych gospodarek a polskimi realiami istnieje duża różnica. W tej sytuacji na etapie prac parlamentarnych mogą pojawić się wątpliwości co do decyzji o przyjęciu Jednolitego Patentu UE – powiedział wicepremier.