– Proponujemy, aby darmowe porady dla osób objętych pomocą społeczną były wyłączone z VAT – mówił wiceminister gospodarki Mariusz Haładyj podczas wczorajszego seminarium o opodatkowaniu bezpłatnej pomocy prawnej zorganizowanego przez Instytut Spraw Publicznych. – Chcemy też zwolnić beneficjentów z PIT. To, że korzystają z pomocy społecznej, potwierdzaliby w oświadczeniu - dodaje.

Źródło: Rzeczpospolita 21.06.2013.