Minister finansów odpowiadając na zarzut niejasności kryteriów podejmowania decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych (interpelacja nr 24203) wyjaśnił, że uznaniowość podejmowania tego typu decyzji jest celowym zabiegiem ustawodawczym. Więcej>>>