Jak pisze Dziennik Gazeta Prawna, Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowelizacji ustawy o usługach płatniczych. Jest właśnie konsultowany i najpóźniej we wrześniu ma trafić do rozpatrzenia przez rząd. A wejść w życie już 13 stycznia 2018 r. Wszystko dlatego, że polski akt prawny ma być wdrożeniem unijnej dyrektywy PSD2 (Payment Services Directive 2). Eksperci są jednomyślni: to największa rewolucja na rynku usług płatniczych od co najmniej dekady.

PSD2 przewiduje wprowadzenie dwóch nowych typów usług. Po pierwsze, możliwe stanie się inicjowanie transakcji płatniczej (tzw. PIS). Polegać ono będzie na udzieleniu dostawcy dostępu do rachunku online płatnika – w celu sprawdzenia dostępności środków, zainicjowania płatności, a następnie przedstawienia konsumentowi informacji o tym, że została ona zrealizowana. Po drugie, pojawi się usługa dostępu do informacji o rachunku (tzw. AIS). Dostawca ją świadczący zapewni klientowi uporządkowane informacje online o co najmniej jednym lub kilku rachunkach płatniczych prowadzonych przez dostawców płatniczych.

– W ten sposób klient uzyska możliwość natychmiastowego wgladu w swoją sytuację finansową – wyjaśnia Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu projektu.

 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna / Autor: Patryk Słowik