Opublikowany w ubiegłym tygodniu projekt przepisów zmieniających w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych wprowadza możliwość wnioskowania o uzyskanie stempla „TIR – upoważniony nadawca”, dzięki któremu posiadacz pozwolenia na obejmowanie towarów procedurą tranzytu z zastosowaniem karnetu TIR będzie mógł otwierać te procedurę bez konieczności przedstawiania pozwolenia w urzędzie celnym.

Więcej>>>