Więcej: Projekt ws. pomocy prawnej wymaga poprawek>>
Jak pisze „Rzeczpospolita”, pod wpływem resortu finansów Ministerstwo Sprawiedliwości kapituluje i godzi się na dopuszczenie absolwentów prawa do udzielania bezpłatnych porad.

Czytaj: MS: ministrowie mieli tylko drobne uwagi do projektu o pomocy prawnej>>

MF postuluje też, by kwotę bazową – na jej podstawie ustalona zostanie wysokość dotacji, jaką otrzymają powiaty na prowadzenie punktów porad – określić w rozporządzeniu, a nie w ustawie, jak chce to zrobić resort sprawiedliwości. Samorządy obawiają się, że takie rozwiązanie może doprowadzić do ograniczania kwot przeznaczonych na refundację kosztów prowadzenia bezpłatnej pomocy dla ubogich. Więcej>>>

ID produktu: 40161964 Rok wydania: 2015
  LEX Sigma >>>>