Obecna definicja mediatora zawarta w kpc pozostaje bez zmian. Jednak z ogólnej rzeszy mediatorów zostanie wyodrębniona odrębna kategoria mediatora wpisanego na listę prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego. Takie samo rozwiązanie przyjęto w sprawach karnych i nieletnich. Mediatorzy, którzy zdecydują się ubiegać o wpis na listę prowadzoną przez prezesa będą musieli spełnić wymagania określone w rozporządzeniu wydanym przez MS, na podstawie delegacji ustawowej.

Więcej>> Rekomendacje zespołu...