W opublikowanym kilka dni temu oświadczeniu organizacja domaga się niezwłocznego uwolnienia tysięcy sędziów i prokuratorów, którzy zostali arbitralnie zdjęci z urzędu i aresztowani bez respektowania jakichkolwiek podstawowych zasad prawa, zaledwie kilka godzin po tym, jak próba zamachu stanu została udaremniona. - Zawieszenie ćwierci z ogólnej liczby sędziów i prokuratorów w przeciągu zaledwie godzin oraz aresztowanie wielu z nich są działaniami charakterystycznymi dla reżimów totalitarnych, a nie dla demokracji. Te działania przeciwko sędziom i prokuratorom pojawiły się po tym, jak turecki rząd przeprowadził demontaż wolnych mediów i cywilnych stowarzyszeń w kraju – czytamy w oświadczeniu.

Zdaniem jego autorów trudno uwierzyć, ażeby sędziowie i prokuratorzy, którzy jedynie wypełniali swoje obowiązki mogli być zamieszani w dotąd niewyjaśniony zamach oraz że lista prawie 3000 nazwisk została opracowana w ciągu zaledwie kilku godzin. 

Według MEDEL nadzwyczajna sytuacja w Turcji nie usprawiedliwia usuwania i arbitralnych aresztów tysięcy sędziów. - Bezpieczeństwo nie może być zbudowane ani na brutalnym pogwałceniu fundamentalnych praw ani na demontowaniu niezależności sądownictwa, ani też na milczeniu międzynarodowych demokratycznych instytucji będących świadkami takich odstępstw od demokracji. Demokracja i rządy prawa nie mogą istnieć w żadnym kraju bez niezależnego sądownictwa – stwierdzają autorzy oświadczenia.

MEDEL skierowało wezwanie do wszystkich europejskich instytucji aby zdecydowanie potępiły brutalny atak tureckiego rządu na niezależność sądownictwa i domagały się od władz tureckich natychmiastowego uwolnienia wszystkich sędziów i prokuratorów, którzy zostali zdjęci z urzędu i aresztowani bez respektowania jakichkolwiek podstawowych reguł prawa.