"Znajomość amerykańskiej kultury prawnej i komunikatywnego sporządzania pism prawniczych w języku angielskim, to cenne umiejętności dla prawników w Polsce. Coraz więcej polskich kancelarii ma wśród swoich klientów cudzoziemców, posługujących się językiem angielskim, przyzwyczajonych do międzynarodowych standardów. Umiejętność komunikacji z klientami potrzebna jest praktycznie w każdej dziedzinie prawa - począwszy od korespondencji w zakresie bieżącej obsługi, jak i podczas realizacji międzynarodowych transakcji fuzji i przejęć. Podjęłam się prowadzenia tych warsztatów, ponieważ uważam, że to ważne, by prawnicy z międzynarodowym doświadczeniem dzielili się wiedzą z przyszłymi adeptami zawodu" - mówi mec. Ewa Don-Siemion, wspólnik-założyciel kancelarii Chajec, Don-Siemion & Żyto.

Warsztaty mec. Ewy Don-Siemion na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzone są w języku angielskim. Ich przedmiotem jest przygotowywanie dokumentów prawniczych w języku angielskim, do których należą m.in. korespondencja z klientami, memoranda oraz raporty due diligence. Uczestnicy zajęć będą także zajmować się praktycznymi rozwiązaniami problemów prawnych.
"Naszą ambicją jest prowadzić najlepszy ośrodek międzynarodowego kształcenia prawników. Interesuje nas innowacja w edukacji prawniczej. Dlatego chcemy rozbudowywać współpracę z adwokatami i radcami, którzy mają zagraniczne doświadczenie. Perspektywa praktyków pozwala dużo lepiej zrozumieć teorię. Mecenas Ewa Don-Siemion pracowała w jednej z najbardziej prestiżowych firm prawniczych w Nowym Jorku i obecnie kieruje kancelarią Chajec, Don-Siemion & Żyto, która obsługuje podmioty z kraju i zagranicy. Jestem przekonany, że studenci mogą się od niej dużo dowiedzieć"- mówi Filip Wejman, który zarządza Szkołą Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Szkoła Prawa Amerykańskiego UJ prowadzi m.in. JUCUA American Law Program, utworzony w 2000 roku przez The Catholic University of America, Columbus School of Law oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także amerykański program Master of Laws (LL.M.). Zadaniem szkoły jest przekazywanie studentom wiedzy w zakresie podstawowych i proceduralnych elementów systemu prawa oraz zasad działania wymiaru sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych. Uczestnicy wykładów i seminariów mają okazję poznać naturę, statut i sposób kontroli wykonywania zawodu prawnika w USA, a także tamtejsze metody nauczania prawa. Do grona wykładowców Szkoły należy m.in. profesor Leah Wortham - amerykański kierownik JUCUA American Law Program, odznaczona przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego medalem "Zasłużona dla UJ". Więcej informacji można znaleźć na stronie www.amerykanska.wordpress.com
Mec. Ewa Don-Siemion jest jednym z założycieli i wspólnikiem w kancelarii Chajec, Don-Siemion & Żyto (CDZ). Ukończyła McGill School of Law w Montrealu (Kanada). Uprawnienia adwokata uzyskała w stanie Nowy Jork w roku 1995. Ponadto, jest członkiem American Bar Association. W latach 1994-2000 pracowała w Shearman & Sterling w Nowym Jorku, gdzie była odpowiedzialna za międzynarodowe transakcje papierami wartościowymi w sektorze finansowym i medialno-telekomunikacyjnym. Zajmowała się również doradztwem regulacyjnym dla banków i domów maklerskich z Ameryki Łacińskiej i Europy Zachodniej. W Polsce reprezentowała Merrill Lynch, Morgan Stanley i Goldman Sachs w transakcjach z branż takich jak: media, telekomunikacja czy w projektach prywatyzacyjnych.

Ewa Don-Siemion