Wspólnicy Kancelarii związani są w Wydziałem Prawa i Administracji UJ, gdzie prowadzą działalność naukową i dydaktyczną w Katedrze Prawa Cywilnego. Wśród prawników znajdują się ponadto pracownicy naukowi następujących jednostek organizacyjnych szkół wyższych: Instytutu Prawa Ochrony Własności Intelektualnej UJ oraz Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Prawnicy Kancelarii są autorami ponad 200 publikacji naukowych, w tym książek i monografii prawniczych poświęconych przede wszystkim prawu cywilnemu, prawu własności intelektualnej, prawu nowych technologii, prawu reklamy oraz prawu farmaceutycznemu.
Kancelaria stale świadczy pomoc prawną dla szeregu polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych, pełni również rolę stałego eksperta dla licznych organizacji zrzeszających twórców i przedsiębiorców, m.in. Stowarzyszenia Filmowców Polskich, Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Polskiej Izby Ubezpieczeń, Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji oraz Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska.
 

Źródło: Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy