W poniedziałek, 15 stycznia w Sejmie w sali kolumnowej, odbędzie się konferencja, która omówi zgłoszone uwagi strony społecznej i przedstawi ostateczne konkluzje. Konferencję poprowadzi nadzorujący projekt sekretarz stanu Marek Zagórski.

Jak zapewnia dr Maciej Kawecki, który według nieoficjalnych informacji ma zostać ministrem cyfryzacji - Więcej>>, w ciągu tygodnia po tej konferencji ministerstwo prześle projekt ustawy Komitetowi d.s. Europejskich Rady Ministrów. Następnie rozpocznie się praca nad uwagami organizacji pozarządowych do ustawy - przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych. Powstanie więc kolejny dokument liczący ok. tysiąc stron - dodaje koordynator.

W październiku 2017 roku ministertwo zakończyło konsultacje społeczne pakietu zmian legislacyjnych, wdrażających Ogólne Rozporządzenie Unii Europejskiej.

Projekt ustawy o ochronie danych osobowych, ma zapewnić skuteczne stosowanie w polskim porządku prawnym Ogólnego Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych nr 2016/679 - RODO . Na mocy tego aktu,  25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać wprost jego rozwiązania, w polska ustawa ma powołać nowy urząd, będzie mógł nakładać bardzo wysokie kary  wynoszące  do 20 mln euro. Co więcej decyzje będą opatrzone rygorem natychmiastowego wykonania.

Celem zmian prawnych projektowanych przez resort cyfryzacji jest podwyższenie poziomu ochrony prywatności obywateli, w tym poprzez przyznanie im nowych nieznanych dzisiaj i skutecznych mechanizmów ochrony przed naruszeniami przy jednoczesnym poszanowaniu interesów przedsiębiorców.

Do najważniejszych projektowanych rozwiązań należy przyznanie obywatelom dodatkowego prawa dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych z tytułu naruszenia zasad ich prywatności.

 

RODO w biznesie