W ubiegłych latach polskim członkiem Komitetu był nieżyjący już prof. Zbigniew Hołda. Maria Ejchard-Dubois jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę magisterską pisała na temat kary dożywotniego pozbawienia wolności. Grunt badawczy zdobyła pod kierownictwem prof. Andrzeja Rzeplińskiego, a z którym teraz pracuje w zespole badawczym zatytułowanym " Dożywotnie pozbawienie wolności. Zabójca, jego zbrodnia i kara".
Jest obecnie członkiem wojewódzkiej komisji orzekania o błędach medycznych. Od 13 lat współpracuje z Fundacją, gdzie koordynuje projekty związane z ochroną praw człowieka oraz osób pozbawionych wolności.  W ramach Kliniki Niewinności zajmowała się m.in sprawą lekarzy psychiatrów z Pruszkowa, których proces trwał 7 lat, by wreszcie zostali uniewinnieni. 
- Niezmiennie imponuje mi swoją wiedzą z zakresu działania systemu penitencjarnego, a także zaangażowaniem w problemy więźniów - mówi dr Adam Bodnar, wiceprezes HFPC.

Prywatnie Maria Ejchard-Dubois jest żoną znanego adwokata Jacka Dubois.