Z informacji zaprezentowanej we wtorek przez Prokuraturę Generalną wynika, że w ubiegłym roku zakończono 1639 postępowań, w tym:
odmową wszczęcia – 1174 sprawy;
umorzeniem postępowania przygotowawczego – 302 sprawy;
zawieszeniem postępowania przygotowawczego – 30 spraw;
w inny sposób – 24 sprawy;
skierowaniem do sądu aktu oskarżenia – 106 spraw;
skierowaniem do sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego – 3 sprawy.
Jak informuje PG, sądy wydały prawomocne wyroki w 52 sprawach, w tym w 2 sprawach uniewinniające. W 4 sprawach zapadły orzeczenia o warunkowym umorzeniu postępowania karnego. Nie  odnotowano orzeczenia kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.
Z danych prokuratury wynik, że podanej liczby 1812 odnotowanych spraw, 1578 ( 87 proc. ) dotyczyło doprowadzenia, bądź formy stadialnej usiłowania doprowadzenia poszczególnych oddziałów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do niekorzystnego rozporządzania mieniem poprzez przedkładanie przez zainteresowanych nierzetelnych lub nieprawdziwych wniosków o udzielenie dotacji w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w zakresie posiadanych w ramach jednolitej płatności obszarowej (JPO) działek ewidencyjnych oraz w ramach uzupełniającej płatności obszarowej (UPO) działek ewidencyjnych, czy też dotyczące przyznania dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych oraz płatności z tytułu wsparcia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. W tych przypadkach przyjmowana była w zależności od stanu faktycznego kwalifikacja prawna z art. 297 k.k., bądź art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. w zw.  art. 11 § 2 k.k.
W pozostałych 234 (13 proc.) przypadkach postępowania dotyczyły wyłudzania kwot pieniężnych dotacji UE w ramach różnych systemów operacyjnych, dystrybuowanych na terenie Polski  (w tych sprawach, poza wyżej wskazaną, przyjmowana była również czasami kwalifikacja z art. 270 i 294 w zbiegu z kwalifikacją podstawową oraz z art. 228 i 231 k.k.).
Więcej informacji na ten temat>>>