Największą jednak przeszkodą w racjonalnym ustaleniu stawek opłat za czynności rzeczników patentowych jest to, że przepisy rozporządzenia określają stawki opłat minimalnych bez górnych kwot za poszczególne czynności. A to daje nieograniczoną dowolność w ustalaniu należności przez rzeczników patentowych.
Dowolności w ustalaniu opłat za czynności rzeczników patentowych sprzyja też niekorzystne dla naukowców i wynalazców stanowisko Ministerstwo Sprawiedliwości. W wydanej niedawno odpowiedzi na interpelację poselską (nr 23867) Ministerstwo Sprawiedliwości stwierdziło, że podjęcie prac legislacyjnych zmierzających do zmiany opłat za czynności rzeczników patentowych wykracza poza zakres właściwości ministra sprawiedliwości. Więcej: Rzeczpospolita>>>