W sumie 6428 prokuratorów wspiera 375 osób. Tak więc średnio jeden asystent przypada na trzech sędziów; a w prokuraturze jeden asystent na 25 prokuratorów i jeden analityk kryminalny na 53 prokuratorów. Łącznie jeden pracownik (asystent lub analityk) na 17 prokuratorów.
Andrzej Seremet chciał, by ministrowie sprawiedliwości i finansów zgodzili się na przyznanie prokuraturze dodatkowych etatów asystentów i analityków kryminalnych.
– Nieuzasadnione jest przyznanie środków z budżetu na tworzenie dodatkowych stanowisk asystentów prokuratorów i analityków kryminalnych – odpowiada minister finansów, opierając się na opinii ministra sprawiedliwości. I dodaje, że ewentualne środki może wygospodarować w ramach właściwej „alokacji" kadr powszechnych jednostek prokuratury. Więcej: Rzeczpospolita>>>