Jak przypomina Rzeczpospolita, we wtorek mijają cztery miesiące od 17 września, czyli daty wejścia w życie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami (tzw. małej ustawy reprywatyzacyjnej). W tym czasie stołeczny ratusz wydał 51 decyzji reprywatyzacyjnych, w tym tylko dwie zwrotowe. W kolejnych 35 odmawiał oddania nieruchomości. Pozostałe albo dotyczyły umorzenia postępowania, albo stwierdzały wygaśnięcie poprzednio wydanych decyzji. Decyzje odmowne odnosiły się m.in. do boiska szkolnego, przedszkola, budynków posterunków policji, fragmentu drogi czy parku.

Przez te cztery miesiące nie zdążył też zapaść w sądzie administracyjnym ani jeden wyrok, który dotyczyłby odmownych decyzji zwrotowych.

Źródło: Rzeczpospolita / Autor:  Renata Krupa-Dąbrowska