Prawnik Biura Analiz Sejmowych przygotował opinię w sprawie przepisu przyjętego na ostatnim posiedzeniu sejmowej podkomisji pracującej nad projektem ustawy o państwowych egzaminach prawniczych.
Opinia została przygotowana na prośbę posłów, którzy przegłosowali, iż absolwenci studiów prawniczych będą mogli reprezentować strony procesów cywilnych przed sądami rejonowymi. Już po głosowaniu parlamentarzyści postanowili się upewnić, czy takie rozwiązanie w postaci zmiany art. 87 kodeksu postępowania cywilnego nie naruszyłoby konstytucji.

Wczoraj dyskutowali o opinii Piotra Chybalskiego, eksperta BAS. Legislator napisał, iż przyznanie magistrom prawa występowania w roli pełnomocników procesowych obarczone jest ryzykiem niekonstytucyjności. – Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż prawnicy spoza korporacji mogą świadczyć usługi prawne o mniej złożonym charakterze, ale nie doprecyzował, jakie to mogą być usługi – tłumaczył. Jego zdaniem, dopiero kolejne orzeczenie mogłoby to wyjaśnić. Dlatego nie można dziś przesądzić, czy magister w roli pełnomocnika złamałby konstytucję.
Bardziej stanowczy był legislator w kwestii uregulowania zasad reprezentacji procesowej przez magistrów bez dostatecznego zagwarantowania odpowiedniej jakości świadczonych przez nich usług. Jego zdaniem to byłoby niezgodne z konstytucją.
Mimo tych uwag posłowie postanowili jednak nadal pracować na projektem.

Źródło: Rzeczpospolita