Maciej Strączyński, dotychczasowy wiceprezes dał się poznać przede wszystkim jako bardzo aktywny uczestnik i organizator  walki o podniesienie płac sędziów oraz lider forum internetowego Sędziowie.net, na którym toczyła się ta batalia. W listopadzie ubiegłego roku grupa członków Iustitii zgrupowana wokół tego forum doprowadziła do dymisji części kierownictwa stowarzyszenia, z prezes Ireną Kamińską, sędzią NSA, na czele. Tamtemu kierownictwu zarzucano m.in. zbytnią ugodowość wobec rządu.
Członkowie stowarzyszenia Iustitia wybrali nowe władze podczas zebrania delegatów, jakie odbyło się w niedzielę 7 lutego br. we Wrocławiu.  Dominują w nich teraz sędziowie z grupy związanej z forum Sędziowie.net.
W przyjętej przez zebranie delegatów uchwale nowy zarząd stowarzyszenia został zobowiązany m.in. do: •  przeciwstawiania się reformie sądownictwa przygotowywanej przez rząd (m.in. likwidacja małych sądów, okresowe oceny sędziów, rozdział władzy administracyjnej i sądowej w sądach) i zwołania „okrągłego stołu” z rządem i parlamentarzystami w sprawie uchwalenia nowej ustawy dotyczącej ustroju sądów; •  walki o wyjęcie sądów spod nadzoru ministra sprawiedliwości i oddanie pod nadzór pierwszego prezesa Sądu Najwyższego; •  dalszej walki o sędziowskie płace tak, by „wynagrodzenie sędziego sądu rejonowego nie było niższe niż czterokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia”.