Debata transmitowana on-line dotyczyła zjawiska zwanego compliance, czyli monitorowania przez wielkie korporacje zmian, jakie zachodzą w przepisach prawnych. Tematy, które były poruszane podczas dyskusji to m.in. przesłanki prawne powołania funkcji Compliance, przygotowanie merytoryczne i formalno-prawne do wykonywania funkcji Compliance, a także rola i obowiązki Compliance. Będzie także mowa o odpowiedzialności oraz o Compliance - czy ma to być  jednostka organizacyjna banku czy może wydzielone stanowisko. Uczestnicy będą zastanawiali się nad skutkami błędów systemu dla instytucji finansowych, a także o Compliance w innych branżach: tj. przemyśle farmaceutycznym, telekomunikacyjnym i energetycznym.
– Choć zjawisko to nie jest nowe, to staje się co raz ważniejsze, ponieważ za brak wiedzy o zmianie danego przepisu można zapłacić bardzo wysoką cenę – tłumaczy Bobrowicz.