Minister administracji i cyfryzacji przedstawił 27 lutego w obecności premiera Donalda Tuska zadania MAC na rok 2014 . Składają się na nie zmiany poprawiające jakość usług administracji dla obywateli,  a także programy i projekty wspierające cyfryzację kraju – od budowy infrastruktury i usług po wspieranie umiejętności cyfrowych obywateli.
Fundusze sołeckie to pieniądze przekazywane przez gminy  lokalnym wspólnotom na projekty, które mieszkańcy uważają za ważne (ulice, oświetlenie miejsc publicznych, place zabaw, zakup potrzebnego wspólnocie sprzętu – np. do odśnieżania). Zmiana ma sprawić, że więcej lokalnych wspólnot będzie mogło finansować wybrane projekty ważne dla społeczności lokalnej – dziś jest to co druga gmina, a powinno być ich 70 proc,.

Dzięki przyjętej już przez rząd propozycji zmiany ustawy do 2015 r. zwiększy się wsparcie z budżetu o 30 mln, tak aby fundusz sołecki wynosił 98 milionów.

Więcej>>