Projekt przedstawiła 12 września w Brukseli wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej i komisarz ds. agendy cyfrowej Neelie Kroes. Tuż po przedstawieniu tej propozycji MAC ogłosiło otwarte konsultacje projektu.
- Ponieważ na przygotowanie stanowiska polskiego rządu, które zostanie przekazane do Sejmu i Senatu, mamy 14 dni, konsultacje muszą potrwać krócej niż zwykle, bo 7 dni. W ten sposób jednak opinie obywateli będą mogły być wzięte pod uwagę przy opracowywaniu stanowiska. MAC prosi o przesyłanie uwag i stanowisk do 19 września 2013 r. Uwagi można też zgłaszać na portalu mamzdanie.org.pl - czytamy w komunikacie resortu.

Ogłoszony 12 września projekt rozporządzenia Komisja Europejska przyjęła 11 września, teraz pracować nad nim będą Rada UE i Parlament Europejski.
Jakie zmiany wprowadza pakiet, który został nazywany przez Komisję Europejską najambitniejszym planem w 26-letniej historii reform rynku telekomunikacyjnego? Chodzi między innymi o to, by korzystanie z telefonu było dla obywateli łatwiejsze i tańsze:
- opłaty za połączenia przychodzące podczas podróży wewnątrz UE zostałyby zniesione z dniem 1 lipca 2014 r.;

- zabronione byłoby blokowanie i zwalnianie przesyłu treści w internecie, niezależnie od ceny wykupionego abonamentu, czy wybranej prędkości łącza;
- konsumenci będą musieli uzyskać pełną i jasną informację od dostawcy na temat oferowanych prędkości oraz zasad priorytetyzacji przesyłanych treści. Jeżeli parametry te nie będą spełnione, konsument mógłby odstąpić od umowy.
To tylko niektóre proponowane zmiany, projekt zakłada też między innymi uproszczenie formalności administracyjnych dla przedsiębiorstw.
Zmiany te mają być wprowadzone rozporządzeniem, które tym różni się od dyrektywy, że po wejściu w życie obowiązuje bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich i nie wymaga uchwalenia dodatkowego prawa krajowego. Dlatego tak ważny jest aktywny udział w pracach nad samym rozporządzeniem.

Źródło: MAC