W szczególności, zespół prawników i doradców podatkowych Lovells będzie wspierać członków Izby swoją wiedzą podczas organizowanych przez PIAP seminariów i konferencji, jak również współpracować z Izbą przy opracowywaniu proponowanych zmian do aktów prawnych i służyć pomocą w ocenie możliwych skutków prawnych i praktycznych takich przedsięwzięć.

- Za jedno z najważniejszych zadań Izby jej członkowie uznali działania mające na celu weryfikację istniejących zapisów prawnych, dotyczących sposobu rozliczania artykułów promocyjnych w kosztach działalności gospodarczej przedsiębiorstw. Mamy nadzieję, że współpraca z tak doświadczoną kancelarią przyśpieszy ten proces - komentuje Grzegorz Fajerski, dyrektor generalny Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych.

Osobą odpowiedzialną za współpracę z PIAP ze strony Lovells będzie Dorota Walerjan z Departamentu Podatkowego kancelarii.