Sąd Okręgowy Warszawa - Praga uznał, że umowa najmu lokalu między Seroką,a właścicielem Galerii Zielone Wzgórze w Białymstoku zakończyła się 11 grudnia 2009 r. Wtedy, kiedy w jego butiku sieć wyłączyła prąd. Ponadto sąd uznał, że w tej sytuacji Carrefour nie może egzekwować od najemcy kar umownych za przedterminowe zerwanie umowy.
W uzasadnieniu czytamy m.in.: na skutek odłączenia prądu, lokal stał się wadliwy. Wada ta powstała w trakcie trwania umowy. Jest to wada uniemożliwiająca przewidziane umową korzystanie z rzeczy. Oczywistym jest bowiem, iż nie można prowadzić działalności gospodarczej w postaci sprzedaży towarów w lokalu pozbawionym energii elektrycznej. Więcedj>>> 

Źródło: Gazeta Wyborcza