Do polskiego prawa zaimplementowana została bowiem dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z 25 października 2011 r. w sprawie większej ochrony praw konsumentów.
Po wejściu w życie jesienią ustawy o prawach konsumentów polskie firmy staną się celem stowarzyszeń i osób szukających nieprawidłowości w ich umowach i regulaminach.
– Ustawa powinna zacząć obowiązywać 13 czerwca tego roku. Na ostatnim posiedzeniu podkomisji ustalono jednak, że od momentu opublikowania do czasu jej wejścia w życie powinny upłynąć trzy miesiące. W grę wchodzi więc wrzesień – zapowiada mecenas Joanna Affre z Accreo Legal.
Regulacja wprowadza nowe obowiązki dla firm prowadzących działalność na odległość, w tym przez internet, czyli m.in. dla biur podróży. Cena towaru lub usługi musi być podawana wraz z podatkami i kosztami transportu lub przesyłki. Biura będą zobowiązane do zamieszczenia na swojej stronie danych rejestrowych, adresu pocztowego, w tym tego do reklamacji, jeśli jest inny, oraz adresu e-mail, pod którym konsument może kontaktować się z przedsiębiorcą.
– Ponadto z formularzy zamówień będą musiały zniknąć domyślne opcje, które konsument musi odrzucić w celu uniknięcia dodatkowej płatności (np. domyślne zaznaczenie dodatkowego ubezpieczenia), wydłuży się także termin na odstąpienie od umowy do 14 dni – podkreśla mec. Affre.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna