W uchwale z 29 listopada tego roku Naczelny Sąd Administracyjny ostatecznie rozstrzygnął wątpliwości dotyczące zakresu opiniowania w procesie likwidacji szkoły. Zgodnie z jej treścią rady gmin będą musiały przedstawiać do zaopiniowania co najmniej jeden z projektów uchwał związanych z likwidacją. Sąd uznał bowiem, że uchwała o zamiarze likwidacji szkoły i uchwała o likwidacji szkoły, podjęte na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z 7 września 2001 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), są aktami prawnymi podejmowanymi w sprawie objętej opiniowaniem przez odpowiednie władze statutowe związku zawodowego. Jednak nie trzeba opiniować projektów obu uchwał.

 Źródło: Gazeta Prawna