Ogłoszenia o licytacjach nadal będą powszechnie dostępne. Użytkownik, który zarejestruje się w systemie, będzie mógł działać tak w imieniu własnym, jak i jako pełnomocnik osoby trzeciej, w tym ostatnim przypadku konieczne będzie uzyskanie potwierdzenia mocodawcy. Udział rozpocznie się od zgłoszenia i złożenia rękojmi, wtedy użytkownik otrzyma identyfikator licytanta, dzięki czemu będzie mógł dokonywać postąpień. Dane osobowe przed zakończeniem licytacji ujawniane będą jedynie komornikowi. Organ egzekucyjny nie będzie wzywał do składania kolejnych postąpień - licytacja zakończy się w wyznaczonym przez niego terminie.

Andrzej Marciniak
Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz>>>