Przyjety 27 kwietnia br. podczas Zgromadzenia OgólnegoPolskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan plan działań na lata 2010-2013 zakłada także  domaganie się czytelnych zasad współpracy w procesie stanowienia prawa i wypracowywania kierunków i założeń reform, programów i strategii rozwoju, dokończenia prywatyzacji, co jest warunkiem zwiększania konkurencyjności polskiej gospodarki. Weług Lewiatana najwazniejsze cele w tej dziedzinie to:
1: Lepsza jakość regulacji
2: Rozwój dialogu społecznego i doskonalenie jego mechanizmów dla poprawy funkcjonowania państwa, gospodarki i biznesu
3: Więcej swobody w prowadzeniu działalności gospodarczej
4: Usprawnienie procedur inwestycyjnych
5: Poprawa efektywności dostarczania usług publicznych
6: Poprawa funkcjonowania sądownictwa gospodarczego
7: Konkurencyjne podatki, czyli niskie podatki i niskie koszty obsługi obowiązków podatkowych
8: Opracowanie rozwiązań legislacyjnych i pozalegislacyjnych wspierających innowacyjność przedsiębiorstw

Więcej >>>