Sędziego Pietraszkę powołał na tę funkcję minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. Minister wybierał spośród pięciu kandydatów, którzy przystąpili do konkursu na stanowisko dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, ogłoszonego w czerwcu tego roku.
Zgłoszone kandydatury oceniał powołany przez ministra zespół konkursowy, w którym uczestniczyli m.in. przedstawiciele Krajowej Rady Sądownictwa i Prokuratora Generalnego. Zespół jednogłośnie rekomendował kandydaturę sędziego Leszka Pietraszki - obecnego wiceszefa Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, wcześniej kierującego nią tymczasowo.
Sędzia Leszek Pietraszko od ponad 15 lat zajmuje się organizacją działalności szkoleniowej w wymiarze sprawiedliwości i naborem kadr w sądownictwie powszechnym i zawodach prawniczych. W Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury pracuje od półtora roku.
W latach 1996-2008 był szefem szkolenia Sądu Wojewódzkiego w Lublinie, Sadu Okręgowego w Lublinie, a następnie lubelskiego sądu apelacyjnego. Wielokrotnie kierował zespołami i komisjami ds. egzaminów sędziowskich oraz uczestniczył w komisjach konkursowych przeprowadzających nabór na aplikację sądową, adwokacką i radcowską.
Po zcentralizowaniu zasad prowadzenia aplikacji sądowej i prokuratorskiej KSSiP, mająca siedziby w Krakowie i Lublinie, stała się jedynym ośrodkiem, którego zadaniem jest kształcenie kadr i organizowanie szkolenia ustawicznego dla wymiaru sprawiedliwości. Nad programem szkolenia czuwa 15 osobowa Rada Programowa, w której uczestniczą przedstawiciele świata nauki i wszystkich zawodów prawniczych. Kieruje nią ks. prof. Antoni Dębiński.

Kandydatura Leszka Pietraszko była opiniowana przez Krajową Radą Sądownictwa, która nie zaakceptowała zaproponowanego przez resort sprawiedliwości kandydata na stanowisko dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Negatywne komentarze wzbudzał też w środowisku prawniczym sam przebieg konkursu. Np. to, że nie publikowano o nim żadnych informacji, nie podano także do publicznej wiadomości nazwisk innych kandydatów, którzy ubiegali się o to stanowisko. (ks/pap)

Czytaj także:
KRS nie akceptuje kandydata na dyrektora krakowskiej szkoły
Tajemnicza nominacja dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i ...