Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego dotycząca usług premium rate została uchwalona przez Sejm w sierpniu. W październiku podpisał ją prezydent Bronisław Komorowski.
Nowe przepisy określają m.in. obowiązki informacyjne nałożone na firmy oferujące takie usługi, m.in. chodzi o sposób informowania o cenie sms-a czy rozmowy oraz wykorzystywania tych informacji w przekazach reklamowych. Cena usługi ma być podawana odpowiednio dużą czcionką i na wyraźnym tle, tak aby każdy wiedział, ile kosztuje wysłany sms lub rozmowa telefoniczna. Dostawca musi umożliwić też natychmiastową rezygnację z usługi. Ma to być proste i wolne od opłat.
Dodatkowo dostawca usługi o podwyższonej opłacie jest zobowiązany bezpłatnie przekazać abonentom każdorazowo, przed rozpoczęciem naliczania opłaty za połączenie telefoniczne, informację o cenie za minutę połączenia albo o całkowitej cenie.
Ustawodawca przewidział sześciomiesięczny okres vacatio legis na część przepisów zawartych w nowelizacji - wejdą one w życie w 2012 r. Zgodnie z nimi, dostawca usługi telekomunikacyjnej będzie zobowiązany - na żądanie abonenta - do określenia limitu maksymalnej ceny usług o podwyższonej opłacie i nieodpłatnego blokowania połączeń na takie numery po przekroczeniu wyznaczonego przez klienta limitu.
Za pięć miesięcy zaczną też obowiązywać dostawców progi kwotowe, po przekroczeniu których będą musiał informować o tym fakcie abonenta i zablokować na jego żądanie wykonywanie i odbieranie połączeń na numery o podwyższonej opłacie.

Włodzimierz Kazimierczak