Od niedzieli zaczną obowiązywać przepisy, które umożliwią ofiarom błędów medycznych dochodzenie odszkodowań przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, a nie przed sądem. Poszkodowany będzie mógł złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do szesnastoosobowej komisji działającej przy każdym urzędzie wojewódzkim. W jej skład wejdą m.in. przedstawiciele samorządu adwokatów, radców prawnych, lekarzy i pielęgniarek oraz lokalnych organizacji działających na rzecz praw pacjenta.
– Najwięcej chętnych zgłosiło się do nas z okręgowych izb adwokatów i radców prawnych. Problem, podobnie jak inne województwa, mieliśmy natomiast ze znalezieniem przedstawicieli organizacji społecznych pomagających pacjentom – mówi Jerzy Karpiński, dyrektor wydziału zdrowia w pomorskim Urzędzie Wojewódzkim.

Źródło: Rzeczpospolita