Rada warszawskich ławników zorientowała się dopiero teraz, że w Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad projektem nowej ustawy o oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje publiczne. Konsultacje zakończyły się w sierpniu 2014 r., ale resort nie przesłał im projektu do konsultacji. Projekt zakłada, że ławnicy – podobnie jak sędziowie – nie tylko będą składać oświadczenia majątkowe, lecz także będą je publicznie udostępniać na stronach internetowych Biuletynów Informacji Publicznej.
- Nałożenie takiego obowiązku to zdaniem ławników nieporozumienie. Kolegialność orzekania wzmacniająca gwarancję uczciwego i rzetelnego procesu oraz instancyjność postępowań sądowych będąca kontrolą orzeczeń sądowych stanowią dostateczny mechanizm prewencji i kontroli w zakresie zagrożeń korupcyjnych – podkreślają sędziowie społeczni. I przypominają, że za jeden dzień pracy w sądzie ławnik otrzymuje symboliczną kwotę, 1,9 proc. podstawy wynagrodzenia sędziego w 2015 r., czyli 71,06 zł brutto. - Kwota ta nie jest adekwatna do ryzyka, które będzie musiał ponieść ławnik, podając do publicznej wiadomości swoje dane osobowe wraz z informacją o majątku - czytamy w oświadczeniu. Więcej: Dziennik Gazeta Prawna>>>