Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opracował założenia do nowelizacji ustawy o kredycie konsumenckim. Według UOKiK obecne rozwiązania nie wystarczą do zapewnienia jednolitego sposobu obliczania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania kredytów na czas nieokreślony.
Znowelizowane przepisy mają dać kredytobiorcom lepszą możliwość porównania ofert poszczególnych instytucji kredytowych. Pozwoli na to ujednolicenie kryteriów obliczania oprocentowania.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line