Wydanie odpowiedniego rozporządzenia i określenie wysokości kwoty bazowej na rok 2018 jest niezbędne do wyliczenia wysokości dotacji na finansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, gdyż zgodnie z ustawą z 5.08.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255) kwota ta stanowi podstawę ustalenia powyższej dotacji. Do wyliczenia nowej kwoty bazowej przyjęta została kwota bazowa na rok 2017, tj. 5217 zł, zwiększona o wskaźnik inflacji na rok 2018 określony w projekcie aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2017-2020 wynoszący 102,3%.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że liczba mieszkańców powiatów na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiła 38.432.992, co oznacza, że w roku 2018 niezbędne będzie utworzenie 1524 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. To o jeden punkt mniej niż w roku 2017.

Ministerstwo szacuje, że z uwagi na proponowaną wysokość kwoty bazowej na 2018 r. łączne wydatki na nieodpłatną pomoc prawną w 2018 r. wyniosą 97.603.056 zł, czyli nie przekroczą określonego na rok 2018 limitu wydatków, tj. kwoty 98.565.074 zł.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.