Premier Donald Tusk wybrał nowych członków Rady Ministrów. Decyzja o odwołaniu Pawła Grasia z funkcji rzecznika prasowego rządu na rzecz pracy w Sejmie, została wstrzymana do czasu ostatecznego podziału zadań w nowej strukturze organizacyjnej Klubu Parlamentarnego. W dniu zaprzysiężenia nowych członków rządu odbędzie się konferencja prasowa z udziałem premiera i nowych ministrów.


Jerzy Miller. Urodził się w 1952 r. w Krakowie. Jest absolwentem Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki i Automatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.  Od 1990 r. pracował w administracji państwowej, był dyrektorem Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, a od stycznia 1993 r. wicewojewodą krakowskim. Od 1998 do 2000 r. był podsekretarzem, następnie sekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów oraz pełnomocnikiem w rządzie Jerzego Buzka ds. decentralizacji finansów publicznych. W latach 2001-2003 był doradcą prezesa Narodowego Banku Polskiego. W 2003 r. został prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Od 2003 r. do 2004 r. był dyrektorem Departamentu Komunikacji Społecznej NBP, a w 2004 r. członkiem Zarządu NBP. W latach 2004-2006 prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.
Od grudnia 2006 r. zastępca Prezydenta Warszawy. 29 listopada 2007 r. powołany na wojewodę małopolskiego. Jest żonaty.

Krzysztof Kwiatkowski. Urodził się 14 maja 1971 r. w Zgierzu. Ukończył Szkołę Podstawową im. Ludwika Waryńskiego, następnie Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Zgierzu. W wieku 17 lat wstąpił do Federacji Młodzieży Walczącej. W 2001 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Na początku lat 90. prowadził samodzielną działalność gospodarczą. W latach 1997-2001 był zatrudniony w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jako doradca i osobisty sekretarz premiera Jerzego Buzka. W 2002 r. pracownik Akademii Polonijnej w Częstochowie. W latach 2006-2007 pracował w spółce prywatnej jako menadżer i w komunalnej jako wiceprezes. Radny Rady Miasta Zgierz (1994-1998) i Powiatu Zgierskiego (1998-2002), wiceprezydent Zgierza (2002-2006) oraz wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego (2006-2007).  Członek Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego i wiceprzewodniczący Krajowej Komisji Koordynacyjnej Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Należy do Rady Działalności Pożytku Publicznego.  Od 2007 r. jest członkiem Krajowej Rady Sądownictwa. Należy do Platformy Obywatelskiej RP, jest członkiem zarządu miejskiego i regionalnego PO w Łodzi oraz Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej RP.  W wyborach parlamentarnych w 2007 r. z listy Platformy Obywatelskiej został wybrany senatorem VII kadencji w okręgu łódzkim, otrzymując 164 151 głosów. Po powołaniu w styczniu 2009 r. Andrzeja Czumy na urząd ministra sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski 4 lutego br. objął stanowisko sekretarza stanu w tym resorcie. Żonaty, ma dwoje dzieci.

Adam Giersz. Urodził się w 1947 r. w Elblągu. Absolwent Wydziału Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego, doktor nauk ekonomicznych. W latach 1971-1988 pracownik uniwersytecki. Był sekretarzem naukowym i wicedyrektorem Instytutu Ekonomiki i Organizacji Produkcji UG. W 1984 roku absolwent zaocznych studiów trenerskich na Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku.  W latach 1984-1993 prowadził reprezentację Polski w tenisie stołowym. W 1993 r. otrzymał tytuł Excellent Coach, najwyższe wyróżnienie przyznawane przez Międzynarodową Federację Tenisa Stołowego. Trzykrotnie prowadził reprezentację Europy w meczach z reprezentacją Azji. W latach 1994-2001 był prezesem Polskiego Związku Tenisa Stołowego, a w latach 1998-2000 członkiem zarządu Europejskiej Unii Tenisa Stołowego. Na początku lat 90-tych działał w Kongresie Liberalno-Demokratycznym, w 1993 r. kandydował z ramienia tej partii w wyborach parlamentarnych. W latach 1995-2001 prezes zarządu firmy „Gasport” sp. z o.o. W 2001 r. został prezesem Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu oraz podsekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu. W 2002 r. zajmował stanowisko prezesa Polskiej Konfederacji Sportu. Od 2005 r. wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W 2008 r. został sekretarzem stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.