Nominacje z rąk ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego odebrali:

 1. Doktor Marek Michalak - jako honorowy przewodniczącym Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego. Były Rzecznik Praw Dziecka, obecnie dyrektor Instytutu Praw Dziecka imienia Janusza Korczaka, przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Janusza Korczaka oraz kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu;
 2. Profesor doktor habilitowany Jacek Wierciński na Zastępcę Przewodniczącej Komisji. Wykładowca w Katedrze Prawa Cywilnego, Wydziału Prawa i Administracji UW. Członek Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych oraz ekspert Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia;
 3. Profesor doktor habilitowany Tadeusz Biernat - wykładowca Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego;
 4. Doktor habilitowana profesor uniwersytetu szczecińskiego Kinga Flaga-Gieruszyńska - kierownik zespołu badawczego prawa cywilnego procesowego prawa medycznego i nowych technologii;
 5. Doktor Sylwia Jastrzemska - sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu, orzekająca w Wydziale Cywilnym i Rodzinnym;
 6. Doktor Anna Krawczak - współzałożycielka Interdyscyplinarnego Zespołu Badań nad Dzieciństwem w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, ekspertka Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę;
 7. Michał Kubalski - naczelnik wydziału prawa rodzinnego w Zespole Prawa Cywilnego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Radca prawny;
 8. Anna Mazurczak - adwokat. Dyrektor Departamentu do spraw równego traktowania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
 9. Ewa Milewska-Celińska - adwokat. W latach 2012-2018 doradca Rzecznika Praw Dziecka, była ekspert Komisji Polityki Społecznej Sejmu;
 10. Doktor Jakub Pawliczak - radca prawny oraz adiunkt w Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego;
 11. Profesor doktor habilitowana Małgorzata Pyziak-Szafnicka - kierownik Katedry Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Była członkini Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, była reprezentantka Polski w międzynarodowej komisji stanu cywilnego w Strasburgu;
 12. Agnieszka Rękas - sędzia w stanie spoczynku. Członkini Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej 15 lat. Była członkini Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego przy Rzeczniku Praw Dziecka;
 13. Dorota Trautman - sędzia, przewodnicząca wydziału cywilnego rodzinnego odwoławczego Sądu Okręgowego w Warszawie.;
 14. Ewa Ważny - sędzia, wiceprezes Sądu Okręgowego w Gdańsku. Prezes Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce;
 15. Doktor habilitowana Maria Boratyńska - pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Instytucie Prawa Cywilnego, członek Komitetu Bioetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk;
 16. Doktor Alina Prusinowska-Marek - kurator, specjalistka w III Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim, wykładowczyni Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Sekretarzem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego został Dariusz Cieślik - sędzia Sądu Rejonowego w Toruniu - delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości do Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich.

Czytaj: Będą zmiany w sądownictwie rodzinnym? Wiceministra widzi ich potrzebę >>

Zadania - opracowanie projektów z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego

Zadaniem KKPR będzie opracowywanie projektów aktów normatywnych o podstawowym znaczeniu w prawie rodzinnym i opiekuńczym.

- Dzisiejszy dzień jest wypełnieniem zobowiązania honorowego, jakie przed laty złożyłem wobec doktora Marka Michalaka – zwrócił się do zebranych minister Adam Bodnar. - Kiedy kończył piastować funkcję Rzecznika Praw Dziecka, obiecałem, że praca, jaką włożył w poprawę prawa rodzinnego i statusu, jaki ma w nim dziecko, będzie kontynuowana. Mam nadzieję, że dzięki państwa pracy oraz interdyscyplinarności powstałej dziś Komisji dokonamy w tym prawie korekt i koniecznych reform. Wierzę, że Komisja będzie miejscem, gdzie wiedza naukowa i doświadczenie łączyć się będą z praktyką - tak, by jak najlepiej reagować na wyzwania, poprawić jakość i skuteczność prawa rodzinnego oraz pracę związanych z nim instytucji - mówił.

Jak podkreślił, zadaniem Komisji będzie m.in. przygotowywanie takich propozycji zmian w prawie rodzinnym, które zniwelują rozdźwięk między obowiązującymi regulacjami a tym jak zmienia się nasze społeczeństwo. - Rolą prawa rodzinnego jest wzmacnianie rodzin i relacji między rodzicami a dziećmi – podkreślił minister Bodnar.